UsługiZachęcamy do skorzystania z naszych rozwiązań


 1. Budowa strategii firmy
  • Przygotowujemy projekt rozwoju firmy od wczesnych etapów (założenie) do osiągnięcia celu głównego.
  • Etapy osiągania celów zewnętrznych oraz ich mierniki
  • Wewnętrzna organizacja firmy - przygotowana do płynnego rozwoju firmy, zwiększenia obrotów i zatrudnienia
  • Narzędzia informatyczne wspomagające utrzymanie firmy i jej rozwój
 2. Wdrożenie niezbędnych narzędzi informatycznych do obsługi firmy
  • System zamówień oraz dostaw
  • Faktury, rachunki oraz prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
  • CRM w celu zarządzania klientami
  • Magazyn - jako moduł dla firm obracających towarami
  • Zarządzanie projektami - jako moduł dla firm realizujących projekty
  • E-marketing - jako moduł do pozyskiwania klientów i automatyzacji działań marketingowych
  • Obsługa pracownicza - urlopy, przydzielanie i organizowanie zadań, checklisty
 3. Obsługa działalności firmy
  • Szkolenia e-learningowe dla pracowników i osób funkcyjnych.
  • Certyfikaty dla osób, które pomyślnie zdały egzamin po szkoleniu.
  • Narzędzia do przeprowadzenia analizy ryzyka w firmie
  • Narzędzia do prowadzenia niezbędnych rejestrów
  • Testy penetracyjne